Paketit

P3-E plus sininen

E00723A P3-E pistoolipaketti

- E-Di3 näyttöyksikkö.
- TAR-100/60L ja ELT550 ladattavat taulut.
- Punapistetähtäin.

E00426A P3-E blue

E00807A P3-E pistoolipaketti

- E-Di3 näyttöyksikkö.
- TAR-100/60L ladattava taulu.

E00426A P3-E blue

E00640A P3-E pistoolipaketti

- PC ohjelma.
- TAR-100/60L ladattava taulu.

E00717A	E00732A ELP 10 optinen pistoolipaketti, E-Di3 näyttölaite, taulu TAR-170/60

E00732A ELP-10 tarkkuuspistoolipaketti

- E-Di3 näyttöyksikkö.
- TAR-170/60L ladattava taulu.

E00780A ELP 10 optinen pistoolipaketti, PC ohjelma, taulu TAR-170/60

E00780A ELP-10 tarkkuuspistoolipaketti

- PC ohjelma.
- TAR-170/60L ladattava taulu.